Vi brukar anordna några resor om året. Föreningen subventionerar så att avgiften inte blir för hög.
Har du varit med någon gång? Vill du med nästa gång? Håll ögonen på hemsidan så att du får förhandsinformation om kommande resa.