Som ni säkert känner till brukar vi träffas på torsdagsförmiddagarna på Café Skogen, se mer detaljer på hemsidan.
Har du deltagit – var det bra, har du inte deltagit – varför.